Một số bài ca dao mở đầu bằng “thân em”

 1/ Thân em như hạt mưa rào ,

Mưa trên hàng dậu mưa vào nhà anh.

2/ Thân em như trái mảng cầu,
Để trên bàn Phật lâu lâu lại nhìn.

 

3/Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

4/Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng , vỏ ngoài thì đen.

5/Thân em như hạt mưa rào
Hạt rơi xuống giếng , hạt vào vườn hoa.

6/ Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các , hạt ra ruộng cày.

7/ Thân em như giếng giữa đàng
Người thanh rửa mặt , người phàm rửa chân.

8/ Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.

9/ Thân em giả tỉ như chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước linh đinh
Biết đâu trong đục mà mình gửi thân.

 

10/Thân em như miếng cau khô
Người thanh chuộng mỏng, người thô tham dày.

11/ Thân em như con cá rô thia
Ra sông mắc lưới vào đìa mắc câu.

12/ Thân em như củ ấu gai
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen
Không tin bóc vỏ mà xem
Ăn rồi mới biết là em ngọt bùi!

13/Thân em làm lẽ chẳng nề
Có như chính thất mà lê giữa gường
Tối tối chị giữ mất buồng
Cho em manh chiếu nằm suông chuồng bò
Mong chồng chồng chẳng xuống cho
Đến khi chồng xuống gà o o gáy dồn
Chém cha con gà kia, sao mày vội gáy dồn
Mày làm cho ta mất vía kinh hồn về nỗi chồng con

14/ Thân em như con hạc đầu đình
Muốn bay chẳng cất nổi mình mà bay.

15/ Thân em như như tấm lụa đào
Còn nguyên hay xé vuông nào cho ai ?

16/ Thân em như tấm lụa đào
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.

17/ Thân em như lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi mai.

 

18/ Thân em như hoa gạo trên cây
Chúng anh như đám cỏ may giữa đường.

19/ Thân em như cái sập vàng
Chúng anh như manh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.

 

20/ Đường xa muôn dặm sơn hà
Thân em trôi nổi biết là về đâu.
Nao nao mặt nước gợn sầu
Gẫm câu nhân thế ruột đau như chín.

21/ Ai về đợi với em cùng
Thân em nay bắc mai đông một mình
Chi bằng ruộng tốt rừng xanh
Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà!

22/ Thân em như đóa hoa rơi
Phải chăng chàng thật là người yêu hoa
23/ Bớ bạn nhân tình ơi!

Thân em như trái xoài trên cây
Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc,
Nó đánh lúc la, lúc lắc trên cành
Một mai rơi xuống biết đành vào tay ai ?

 

24/ Chồng chị chị để trên bàn
Phòng khi đi chợ mua màn về che

25/ Thân em như cái chổi để đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân.

26/ Thân em đi lấy chồng chung
Khác nào như cái bung xung chui đầu

27/ Thân em chẳng đáng mấy tiền
Vì tình em nặng mấy nghìn cũng mua

28/ Thân em làm lẽ vô duyên
Mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời
Ai ơi ở vậy cho rồi
Còn hơn lấy lẽ, chồng người khổ ta

29/ Thân em mười sáu tuổi đầu
Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người
Nói ra sợ chị em cười
Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay
Tối về đã mấy năm nay
Buồn riêng thì có, vui rày thì không.
Ngày thời vất vả ngoài đồng
Tối về thời lại nằm không một mình.
Có đêm thức suốt năm canh
Rau heo, cháo chó, loanh quanh đủ trò.

30/ Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng

31/ Thân em như cột đình trung
Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chùi

32/ Bớ bạn nhân tình ơi!
Thân em như trái xoài trên cây
Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc,
Nó đánh lúc la, lúc lắc trên cành
Một mai rơi xuống biết đành vào tay ai ?

33/ Thân em như áo mới may
Như cau bử miếng bỏ trên khay trầu
Trăm năm không bỏ ngãi chàng đâu
Vì bà Nguyệt Lão đã bắc cầu lương duyên

34/ Thân em như cá trong bồn
Không ăn có chịu, tiếng đồn oan chưa

35/ Thân em như cái cọc rào
Một thời anh đổi chớ sao anh phiền

36/ Thân em như cái chuông vàng
Để trong thành nội có ngàn quân canh
Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông

37/ Thân em như cái nón cời
Như cái áo rách vá chưa may
Chẳng lo gì áo rách tay
Trời kia ngó lại vá may lại thường
Áo rách có cách anh thương
Nón cời có nghĩa anh thương nón cời

38/ Thân em như cái sập vàng
Còn anh như mảnh chiếu rách giữa đàng bỏ quên
Lạy trời cho cả gió lên
Cho manh chiếu rách trải trên sập vàng

39/ Thân em như cánh buồm trước gió
Nay đây mai đó thiệt khổ làm sao
Biết đâu nhơn nghĩa đặng vào gởi thân

40/ Thân em như cánh hoa hồng
Lấy phải thằng chồng như cứt bò khô

41/ Thân em như chiếc thuyền be
Chỉnh e gió ngược lại dè sóng xao

 

42/ Thân em như chiếc giường ngà
Thân anh như chiếu rách, người mà ngồi trên
Trăm lạy ông trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách nằm trê giường ngà

43/ Thân em như hoa gạo trên cây,
Chúng anh như đám cỏ may bên đường.
Lạy trời cho cả gió sương,
Cho hoa gạo rụng chui luồng cỏ may.

44/ Thân em như cái sạp vàng,
Chúng anh như mảnh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.
Lạy trời cho gió thổi lên,
Cho manh chiếu rách trải trên sạp vàng.

45/ Thân em như cách hoa sen,
Chúng anh như bèo như bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho cả mưa rào,
Cho sấm cho chớp, cho bão to gió lớn,
Cho sen chìm xuống, cho bèo lên trên.

46/ Thân em như tấm lụa điều
Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương

47/ Thân em như thể bình vôi
Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình
Chị em ai thấy đừng khinh
Đỏ môi thắm miệng nhờ mình chớ ai

48/Thân em như thể chuông đồng
Để trên bàn Phật, đứng thành hàng hai
Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn long lóc đợi ngày dọng chuông

49/ Thân em như thể hoa hường
Anh xem cho kỹ kẻo mắc đường chông gai

50/ Thân em như thể trăng rằm
Mây đen có phủ khôn lầm giá trong.
Duyên kia đứt mối chỉ hồng
Để anh nối lại thỏa lòng ước mơ

51/ Thân em như rau muống dưới hồ
nay chìm mai nổi biết ngày mô cho thành?

52/ Thân em như trái mãng cầu

Đặt trên hương án, hạc chầu lọng đôi
Thân anh như thể con dơi
Bay qua bay lại giỡn chơi mãng cầu

53/ Thân em như trái mít trên cây
Một trăm quân tử đến đây hưởng mùi
Thân anh như con quạ trời sinh
Đậu trên trái mít thỏa tình em chưa?

54/ Thân em tội nghiệp về đâu,
Ngày ngày em chổng phao câu lên trời.
Bây giờ nông vụ chí kỳ,
Em mà chẳng chổng lấy gì anh ăn

55/ Thân em thái thể đồng tiền
Lớn thời ăn sáu nhỏ nguyền ăn ba
Chữ đề thông bữu quốc gia
Dân yêu quan chuộng nghĩ đà sướng chưa ?
Thân anh thái thể chuổi trôn
Ăn sáu anh cũng xỏ, ăn ba không từ
Đi ra mua bán đời chừ
Đồng sứt đồng mẻ anh không từ đồng mô
Nói ra thì sợ mất lòng cô
Chứ đường ngay tôi xỏ thẳng
Lẽ mô cô giận hờn

56/ Thân em vừa đẹp vừa giòn
Bước chân đi làm mọn, vô cúi ra lòn khổ thay
Thân gái bến nước mười hai
Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.

57/ Thân em xét kỷ như đồng bạc đầu hình
Người người ai cũng muốn ngắm muốn nhìn
Lăng xăng buổi chợ biết gởi mình vào đâu.

58/ Ngồi mà nghĩ đứng nghĩ suy
Vàng còn phẩn chẩn huống gì thân em…

59/ Người ta đi đôi về đôi
Thân em đi lẻ về côi một mình.

60/ Người ta bán vạn mua ngàn
Thân em buôn bàn cơ hàn vẫn vui

61/ Người ta rượu sớm trà trưa
Thân em đi sớm về trưa cả đời
Lạy trời ứng nghiệm một lời
Cho em gặp được một người em thương.

62/ Phải duyên phải kiếp thì theo
Thân em có quản khó nghèo mà chi

63/ Thân em như ớt chín cây
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.

64/ Thân em như phận con rùa
Lên đình đội hạc xuống chua đồi bia

65/ Thân em như hạc đầu đình
muốn bay chẳng cất nổi mình mà bay

66/ Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tát về đâu

67/ Thân em như thể trái chanh

Lắc lẻo trên cành lắm kẻ ước ao