Articles Posted in the " BÀI VĂN MẪU " Category
  • Đoạn văn Nghị luận xã hội 200 chữ về biến đổi khí hậu

    Đoạn văn Nghị luận xã hội 200 chữ về biến đổi khí hậu

    Anh/ chị hãy nêu suy nghĩ của mình về sự biến đổi khí hậu và những thiên tai gần đây? Bài Làm Nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong do tác động của nạn ô nhiễm môi trường dẫn đến “sự biến đổi khí hậu và những thiên tai gần đây như […]