Articles Posted in the " khối 12 " Category


  • Đề thi học sinh giỏi về Tây Tiến và Việt Bắc 1

    Đề thi học sinh giỏi về Tây Tiến và Việt Bắc 1

    Về bài Tây Tiến, các em học sinh có thể đọc nhiều đề thi liên quan ở link này :http://thutrang.edu.vn/tag/tay-tien Bài Việt Bắc có rất nhiều đề thi ở link này nhé :http://thutrang.edu.vn/tag/viet-bac Lưu ý :Đề bài sau đây chỉ dành cho học sinh giỏi.  Còn kiểm tra và thi học kì ở trường, thi […]