Articles Posted in the " BÀI VĂN MẪU " Category

  • Bài văn của học sinh giỏi về Thương Vợ- Trần Tế Xương

    Bài văn của học sinh giỏi về Thương Vợ- Trần Tế Xương

    Đề ra: Tâm sự của Tú Xương qua bài thơ  “Thương vợ”   BÀI LÀM: Thơ văn Việt nam xưa và nay có những bài thơ thương vợ, khóc vợ rất cảm động. Người ta còn truyền tụng một bài thơ của Tự Đức khóc một bà phi có câu: “Đập vỡ gương ra tìm […]