Cách làm bài thi THPT QG Ngữ văn trong 120 phút

Bàn về cách làm bài thi 120 phút

Các chuyên gia khuyên:

Khi làm bài thi Văn THPTQG theo mẫu đề minh họa 2017, nên phân bổ thời gian và dung lượng làm bài như sau;

+ Đọc hiểu 1 trang khoảng 20 phút;

+Nghị luận xã hội 1 trang khoảng 30 phút;

+Nghị luận văn học từ 2,5-3 trang chiếm khoảng 70 phút.

Tuy nhiên, đó là với hs bình thường, còn với HS giỏi, khá thì vẫn cần thiết phải viết dài hơn, nhưng hay và không được dài dòng. Vẫn phải đạt ba tờ thi, khoảng 8 đến 12 trang.Vì sao? Vì giám khảo vẫn quen chấm văn theo truyền thống, vẫn nể trọng những bài viết hay, đầy đủ ý, có chất lượng.

Khó khăn chồng chất, viết ngắn là rất khó. Viết dài thì không đủ thời gian

Vậy phải tập cho học sinh viết 120 phút theo hai loại trình độ:

+Loại trung bình và yếu, cần đạt 5 trang

+Loại khá giỏi, cần đạt 8 đến 12 trang

Dù phần Nghị luận văn học trong đề minh họa chỉ yêu cầu phân tích, nhưng bên cạnh kiểu bài phân tích, cảm nhận văn học, các em vẫn nên ôn tập kiểu bài so sánh văn học và bình luận văn học (với các vấn đề nhỏ, nhưng sâu sắc). Nên cố gắng viết có suy nghĩ và cảm xúc riêng.