Articles Posted in the " khối 10 " Category

  • Thuyết minh Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.Nguyễn Dữ

    Thuyết minh Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.Nguyễn Dữ

    “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”  là truyện ngắn xuất sắc trong tập “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Đây là tác phẩm đặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, chính trực, dám chống lại cái ác đến cùng, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn-một trí thức nước Việt. “Chuyện […]