Articles Posted in the " Đề thi Khối 10 " Category

 • Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn lớp 10 PTDTNT Tam Đường

  Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn lớp 10 PTDTNT Tam Đường

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 01 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề)   Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)               Đọc văn bản sau và trả […]


 • Bài viết số 3 Ngữ văn 10

  Bài viết số 3 Ngữ văn 10

  Trường THPT An Phước Tổ: Ngữ văn                  Giáo viên ra đề: Dương Diệu Hà   ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SÔ 3 LỚP 10 (Thời gian:90 phút) ĐỀCâu 1:  Dựa vào những bài ca dao than thân      “ Thân em như tấm lựa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”                                      (Ngữ văn […]


 • Đề thi học kì 1, Ngữ văn 10

  Đề thi học kì 1, Ngữ văn 10

  THPT An Phước Tổ: Ngữ văn Giáo viên ra đề: Dương Diệu Hà ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SÔ 4 LỚP 10 (Thời gian:90 phút) A. ĐỀ Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ nói? Nêu đặc điểm của ngôn ngữ nói? Câu 2: Phân tích các nhân tố giao tiếp thể hiện trong bài […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 3

  Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 3

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 03 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề) Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)          Đọc văn bản sau và trả lời […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 2

  Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 2

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 02 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề)   Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)               Đọc văn bản sau và trả […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10

  Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 01 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề)   Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)               Đọc văn bản sau và trả […]


 • Đề thi bán kì Ngữ văn 10, có ma trận, đáp án

  Đề thi bán kì Ngữ văn 10, có ma trận, đáp án

  SỞ  GD&ĐT NINH BÌNH                          ĐỀ THI BÁN KỲ I TRƯỜNG THPT TẠ UYÊN                       MÔN NGỮ VĂN 10                                          Thời gian: 90′   I.MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: – Đánh giá chất lượng giữa kỳ, thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học  môn Ngữ […]