Articles Posted in the " Đề thi Khối 12 " Category

 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn- đề 24

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn- đề 24

  ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM  2017  MÔN:   NGỮ VĂN  Thời gian: 120 phút, không kể phát đề ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)           Đọc bài thơ và thực hiện các yêu cầu sau             Nếu có thể đo xương máu tiền nhân Trường Sơn ngút ngàn dễ gì so được Bao người mẹ, người […]


 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề số 23

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề số 23

  KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 (Thời gian 120 phút- không kể thời gian giao đề I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: – Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ  năng được quy định trong chương trình môn Ngữ Văn lớp 12 sau khi học sinh […]


 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 22

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 22

    SỞ GD&ĐT THANH HÓA                        KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017                                                                                     MÔN NGỮ VĂN                                                                     Thời gian làm bài: 120 phút                                                                     (Không kể thời gian giao đề) NHÓM 4 – CÁC TRƯỜNG THPT CẨM THỦY, NHƯ THANH KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận)                […]


 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 21

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 21

  MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Đề thi trung học phổ thông quốc gia được biên soạn nhằm kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức và kĩ năng được quy định trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Cụ thể như sau: Kiểm tra kiến thưc chương trình Ngữ Văn lớp 12: + Kiến thức […]


 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- Đề 20

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- Đề 20

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT THƯỜNG XUÂN 2      (Đề thi có 02 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi : NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề MỤC TIÊU RA ĐỀ KIỂM TRA – Thu thập thông […]


 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn – đề 19

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn – đề 19

  SỞ GD&ĐT THANH HÓA                     KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017      ĐỀ THI THỬ NHÓM 1                                         MÔN NGỮ VĂN                                                                     Thời gian làm bài: 120 phút                                                                     (Không kể thời gian giao đề) Nhóm 1: Quan Sơn- Mường Lát- Lang Chánh- Bá Thước MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Kiến thức: – Kiểm tra mức […]


 • 28 đề thi THPT QG mới nhất, thầy Đỗ Ngọc Thống

  28 đề thi THPT QG mới nhất, thầy Đỗ Ngọc Thống

  ĐỀ 1 ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của tôi […] • Phân tích giá trị nhận thức và giá trị giáo dục của đoạn thơ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

  Phân tích giá trị nhận thức và giá trị giáo dục của đoạn thơ Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

  Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc                                     Quân xanh màu lá, dữ oai hùm                                     Mắt trừng gửi mộng qua biên giới                                     Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm                                     Rải rác biên cương mồ viễn xứ                                    Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh                                    Áo bào thay chiếu anh về đất […]


 • Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 18

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn văn- đề 18

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA   ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn thi: Ngữ văn (Thời gian làm bài: 120 phút)   ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)            Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu: Âu là ta phải nhận rằng trời đất không phải dựng lên […]