Articles Posted in the " Tài liệu Khối 12 " Category


  • Tải đề cương Văn 12 cả năm, cô Thu Trang

    Tải đề cương Văn 12 cả năm, cô Thu Trang

    Đề cương được biên tập bởi cô Thu Trang. Tất cả đề và đáp án đều có trên website http://thutrang.edu.vn/. Đề cương được soạn theo từng bài, từng dạng câu hỏi cụ thể, có đáp án và bài văn tham khảo. Các em bấm vào link dưới đây để tải về máy. Tải thành công nhớ […]
  • Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

    Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

    Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ 1.Đọc hiểu : có 2 văn bản được trích dẫn, 8 câu hỏi,  tổng điểm cho phần này là  3 điểm 2. Nghị luận xã hội :3 điểm, cụ thể như sau : Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận : 0,25 đ. […]