Articles Posted in the " Tài liệu Khối 12 " Category

  • Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

    Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ

    Biểu điểm trong đề thi THPT Quốc gia môn văn của Bộ 1.Đọc hiểu : có 2 văn bản được trích dẫn, 8 câu hỏi,  tổng điểm cho phần này là  3 điểm 2. Nghị luận xã hội :3 điểm, cụ thể như sau : Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận : 0,25 đ. […]  • Sưu tầm những nhận định hay về các tác phẩm thơ lớp 12

    Sưu tầm những nhận định hay về các tác phẩm thơ lớp 12

    Dưới đây là những nhận định hay về các tác phẩm thơ lớp 12. Tây Tiến 1.“… Tây Tiến là sự tiếp tục của một dòng thơ lãng mạn nhưng đã được tác giả thổi vào hồn thơ rất trẻ, rất mới, khác hẳn những tiếng thơ bi lụy não nùng. Cũng khơi nguồn cảm […]