Articles Posted in the " Đề thi Khối 10 " Category

 • Đề kiểm tra học kì 1 Ngữ văn 10

  Đề kiểm tra học kì 1 Ngữ văn 10

  TRƯỜNG THPT PHÚC THÀNH ĐỀ GIỚI THIỆU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: VĂN – LỚP 10 NĂM HỌC 2016 – 2017 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I. Đọc hiểu (4,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “ Cây […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn 10 Kiên Giang

  Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn 10 Kiên Giang

  SỞ GD-ĐT KIÊN GIANG ĐỀ THI HẾT HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT MÔN NGỮ VĂN 10 Thời gian làm bài 90 phút. Không kể thời gian phát đề Ngày thi 19 tháng 12 năm 2016 PHẦN 1: ĐỌC HIỂU (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu từ câu […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 Môn Ngữ Văn lớp 10 Sơn La

  Đề thi kết thúc học kì 1 Môn Ngữ Văn lớp 10 Sơn La

  SỞ GD & ĐT SƠN LA          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 Trường THPT Sốp Cộp                   Môn: Ngữ văn 10 ( Chương trình chuẩn)                                                       (Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề) Phần I: Đọc hiểu ( 3 điểm)           Đọc đoạn văn sau và trả lời câu […]


 • Đề thi học kì 1 Ngữ văn 10 Sơn La

  Đề thi học kì 1 Ngữ văn 10 Sơn La

  SỞ GD VÀ ĐT SƠN LA                             ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT SỐP CỘP                       MÔN NGỮ VĂN 10                                                                        Thời gian: 90 phút   Phần I:  Đọc – hiểu (3,0 điểm): Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở bên dưới:   CON QUẠ VÀ CÁI BÌNH NƯỚC       Vào […]


 • Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 Quảng Trị

  Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 Quảng Trị

  SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ THI HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC   TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG Môn kiểm tra: Ngữ văn – Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Mã đề : 01     Đề ra PHẦN ĐỌC – HIỂU (3 điểm)  Đọc […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn lớp 10 PTDTNT Tam Đường

  Đề thi kết thúc học kì 1 Ngữ văn lớp 10 PTDTNT Tam Đường

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 01 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề)   Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)               Đọc văn bản sau và trả […]


 • Bài viết số 3 Ngữ văn 10

  Bài viết số 3 Ngữ văn 10

  Trường THPT An Phước Tổ: Ngữ văn                  Giáo viên ra đề: Dương Diệu Hà   ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SÔ 3 LỚP 10 (Thời gian:90 phút) ĐỀCâu 1:  Dựa vào những bài ca dao than thân      “ Thân em như tấm lựa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”                                      (Ngữ văn […]


 • Đề thi học kì 1, Ngữ văn 10

  Đề thi học kì 1, Ngữ văn 10

  THPT An Phước Tổ: Ngữ văn Giáo viên ra đề: Dương Diệu Hà ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SÔ 4 LỚP 10 (Thời gian:90 phút) A. ĐỀ Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ nói? Nêu đặc điểm của ngôn ngữ nói? Câu 2: Phân tích các nhân tố giao tiếp thể hiện trong bài […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 3

  Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 3

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 03 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề) Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)          Đọc văn bản sau và trả lời […]


 • Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 2

  Đề thi kết thúc học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10, đề số 2

  SỞ GD&ĐT LAI CHÂU TRƯỜNG PTDTNT TAM ĐƯỜNG Đề số 02 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Môn: Ngữ Văn 10 Ngày kiểm tra:    / 12/ 2016 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề)   Phần I. Đọc – hiểu (3,0 điểm)               Đọc văn bản sau và trả […]