Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh: Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử

Giáo án thi giáo viên giỏi cấp tỉnh bài Đây thôn Vĩ Dạ- Hàn Mặc Tử. Bài giảng điện tử Đây thôn Vĩ Dạ, tiết 1

Thầy cô tải ở link này nhé : http://thutrang.edu.vn/tai-mien-phi-giao-thao-giang-mon-van-theo-chu-de