Articles Posted in the " GIÁO ÁN " Category

  • Tài liệu Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề Phong cách ngôn ngữ

    Tài liệu Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề Phong cách ngôn ngữ

    NGỮ VĂN 10 Chủ đề: Phong cách ngôn ngữ   Chuẩn kiến thức kĩ năng                                                                                            Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của phong cách ngôn ngữ: khái niệm, đặc điểm, đặc trưng cơ bản. Vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản thuộc […]


  • Giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : Ca dao

    Giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : Ca dao

    CHỦ ĐỀ: CA DAO VIỆT NAM NGỮ VĂN 10 Chuẩn kiến thức kĩ năng Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các ca dao trữ tình và ca dao châm biếm hài hước: đời sống tình cảm đa dạng, phong phú của nhân dân lao động; cách thể hiện vùa […]