Articles Posted in the " GIÁO ÁN " Category

 • Giáo án "Chữ người Tử tù" Nguyễn Tuân

  Giáo án "Chữ người Tử tù" Nguyễn Tuân

  Bài giảng truyện ngắn: Chữ người tử tù                                                                        (Nguyễn Tuân) Tiết 1 Ngày soạn:                                                         Ngày dạy: Mục tiêu bài học   Giúp học sinh:  + Nắm được những thông tin cơ bản về tác giả Nguyễn Tuân và về truyện ngắn “Chữ người tử tù”.  + Xác định được tình huống truyện, hiểu được […] • Giáo án bài Truyện Kiều-Nguyễn Du

  Giáo án bài Truyện Kiều-Nguyễn Du

   Tiết:   80                    Ngày soạn: TRUYỆN KIỀU MỤC TIÊU BÀI HỌC: Gíup HS: -Hiểu được ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội và các nhân tốthuộc cuộc đời riêng đối với sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du; nắm vững những điểm chính trong sự nghiệp sáng tác và những đặc trưng cơ bản về nội […]


 • Giáo án: Người trong bao. Sê Khốp

  Người trong bao –  A.P.Sê-khốp – MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp học sinh: – Hiểu được giá trị tư tưởng truyện ngắn Người trongbao: phê phán sâu sắc lối sống trong bao hèn nhát, cá nhân, ích kỷ và hủ lậu của một bộ phận trí thức Nga cuối thế kỷ XIX, qua hình tượng […]