Những nội dung Ngữ văn 11có liên quan đến kì thi THPT quốc gia

Kì thi THPT Quốc gia chủ yếu vào chương trình lớp 12. Tuy nhiên có một số kiến thức của lớp 11 , các em không thể bỏ qua .Cô Thu Trang định hướng cho các em ôn tập phần Ngữ văn 11 như sau :Đề thi THPT Quốc gia 2 năm gần đây có 2 phần :

+ Đọc hiểu

+ Tạo lập văn bản : có 1 câu nghị luận văn học và 1 câu nghị luận xã hội.

Trong chương trình lớp 11, các em cần ưu tiên học những bài quan trọng , cụ thể :
1.Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân :Bài này có liên quan đến phần đọc hiểu văn bản
2.  Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận : Bài này rèn kĩ năng  Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận , phần tạo lập văn bản.
3.  Thao tác lập luận phân tích :  có liên quan đến câu hỏi xác định thao tác lập luận trong đề đọc hiểu. Bài này còn rèn kĩ năng lập luận trong bài văn nghị luận.
4. Thực hành về thành ngữ, điển cố: có liên quan đến câu hỏi đọc hiểu, phân tích – cảm nhận tác phẩm ( đặc biệt là thành ngữ )
5. Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng : Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản
6. Thao tác lập luận so sánh : Có liên quan đến câu hỏi xác định thao tác lập luận trong đề đọc hiểu. Bài này còn rèn kĩ năng lập luận trong bài văn nghị luận.
7. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) : Có trong chương trình thi THPT quốc gia
8. Ngữ cảnh

9. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) :Có trong chương trình thi THPT quốc gia

10. Phong cách ngôn ngữ báo chí : Có liên quan đến câu hỏi : Xác định phong cách ngôn ngữ ” trong đề đọc hiểu.
11. Chí Phèo (Nam Cao):Có trong chương trình thi THPT quốc gia
12. Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu: Có liên quan đến câu hỏi trong đề đọc hiểu.

HỌC KỲ 2
1.  Nghĩa của câu :Có liên quan đến câu hỏi trong đề đọc hiểu.
2.  Vội vàng: Có trong chương trình thi THPT quốc gia
3. Tràng Giang: Có trong chương trình thi THPT quốc gia
4.  Thao tác lập luận bác bỏ: Có liên quan đến câu hỏi xác định thao tác lập luận trong đề đọc hiểu. Bài này còn rèn kĩ năng lập luận trong bài văn nghị luận.
5.  Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử):Có trong chương trình thi THPT quốc gia
6. Chiều tối (Hồ Chí Minh) : Khả năng thấp
7. Từ ấy (Tố Hữu):  Khả năng thấp
8.Đặc điểm của loại hình tiếng Việt:Có liên quan đến câu hỏi trong đề đọc hiểu.
9. Thao tác lập luận bình luận. Có liên quan đến câu hỏi xác định thao tác lập luận trong đề đọc hiểu. Bài này còn rèn kĩ năng lập luận trong bài văn nghị luận.
10. Phong cách ngôn ngữ chính luận. Có liên quan đến câu hỏi : Xác định phong cách ngôn ngữ ” trong đề đọc hiểu.
Trên đây là những bài trọng tâm lớp 11, có liên quan đến kì thi THPT  Quốc gia. Những bài khác các em vẫn học để  kiểm tra ở lớp nhé.  Cụ thể mỗi bài học như thế nào, các em đọc những đề thi – đáp án trên web cô nhé. Đề cương được cập nhật thường xuyên, các em theo dõi website để đọc tất cả các bài viết của khối 11.

Cô Thu Trang biên soạn