Articles Posted in the " Dạy văn " Category  • Đề thi Giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn THPT

    Đề thi Giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn THPT

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT Lam Kinh ĐỀ THI CHÍNH THỨC HỘI THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017 Môn thi: Văn Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi này có 1 trang  PHẦN I. Dành cho tất cả […]


  • Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

    Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

    Về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, các bạn có thể xem thêm ở link này: http://thutrang.edu.vn/tag/chiec-thuyen-ngoai-xa Xem thêm 1 dãy sáng kiến kinh nghiệm tại đây : http://thutrang.edu.vn/tag/sang-kien-kinh-nghiem-mon-van CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc =====*****===== Đây là sáng kiến sưu tầm trên internet  TÊN SÁNG […]