Articles Posted in the " PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC VĂN " Category

  • Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

    Sáng kiến kinh nghiệm : Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

    Về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, các bạn có thể xem thêm ở link này: http://thutrang.edu.vn/tag/chiec-thuyen-ngoai-xa Xem thêm 1 dãy sáng kiến kinh nghiệm tại đây : http://thutrang.edu.vn/tag/sang-kien-kinh-nghiem-mon-van CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc =====*****===== Đây là sáng kiến sưu tầm trên internet  TÊN SÁNG […]










  • Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu

    Sáng kiến kinh nghiệm về tác phẩm Việt Bắc- Tố Hữu

    ĐỀ TÀI: SỰ THỂ HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT BẮC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN – HUẾ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẢNG ĐIỀN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: SỰ THỂ HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ TỐ HỮU TRONG TÁC PHẨM VIỆT […]