Quà tặng hàng tuần từ cô Thu Trang

Hàng tuần, cô Thu Trang gửi tặng tài  liệu học tập cho học sinh, giáo viên , và những người theo dõi Face của cô Thu Trang. Tất cả đều được tải miễn phí.

Các bạn  vào link này để tải miễn phí tài liệu môn Văn:

Quà tặng hàng tuần bao gồm :

  1. Lần gửi quà đầu tiên : 71 trang lí thuyết đọc hiểu và Nghị luận xã hội

Link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjY3dCNmNzcHUwWWs

2. Lần 2 : 38 File đề  thi & tài liệu dành cho học sinh giỏi

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjaVFzcnNVckM0Qms

3. Lần 3 :  85 trang Chuyên đề Tây Tiến

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjNTZYX1ZpTHp5UWs

4. Lần 4 : Abum sơ đồ tư duy môn Văn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjQmcwUF84TDBkYTA

5. Lần 5 : Một số tài liệu sưu tầm. Bao gồm chuyên  đề đọc hiểu , chuyên đề nghị luận xã hội, chuyên đề nghị luận văn học của thầy Phan Danh Hiếu, tài liệu suu tầm từ nhiều nguồn.

Đây là tài liệu mình đi xin và sưu tầm trên face, rất hữu ích

5.1 Chuyên đề đọc hiểu đạt tuyệt đối 3 điểm, thầy Phan Danh Hiếu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjTU5fRU1iX1p4T00

5.2 Cẩm nang luyện thi THPT Quốc gia môn Văn, phiên bản mới nhất, thầy Phan Danh Hiếu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjQ21wOWJ2eW9mUE0

5.3 Chuyên đề đọc hiểu THPT Quốc gia 2017

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjSUpHRmpkM3NJbjg

5.4 Dẫn chứng cho bài Nghị luận xã hội

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjMEViVmpnNmZoWUk

5.5 Page học Ngữ văn, 3 cách viết mở bài ấn tượng

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjd3Z4ckx4T3NHZnM

5.6 Một số kiểu mở bài để có điểm

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjemRza0JBODZuaVk

5.7 Nghị luận văn học đảm bảo 3,5 đến 4 điểm, thầy Phan Danh Hiếu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjZ2ZJYWZZTmNRYTA

5.8 Bài tập thức hành đọc hiểu, thầy Phan Danh Hiếu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjWEdXMVJfOGJPd2c

5.9 sổ tay văn học phiên bản mới

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjV1phSEtiYnBleVk

5.10 Chuyên đề nghị luận xã hội, thầy Phan Danh Hiếu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjVzBORlpnN0p2X0E

5.11 Tài liệu gửi tặng học sinh, thầy Phan Danh Hiếu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjV010cm1xQTU3OUk

6. Lần 6 : 90 tệp đề thi tuyển sinh vào 10 của các tỉnh, đề thi thử vào 10 của các trường.

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjelFoSG1EcnBYbnc

7. Lần gửi thứ 7 :

38 trang chuyên đề Việt Bắc, cô Thu Trang sưu tầm

Link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjVkpFTXJEallOb0U

42 trang chuyên đề Việt Bắc, cô Thu Trang soạn

Link tải :https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjMnlucExPZEZ6ZEE

8. Lần gửi thứ 8 : 45 sáng kiến kinh nghiệm môn văn

Link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjQWlKRkZJTU5Kc0E

9. Lần gửi thứ 9 : Các bạn bấm vào link tương ứng để tải về nhé

45 trang chuyên đề sóng- Xuân Quỳnh, cô Thu Trang soạn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjT3NiWmtCczFnSGs

56  trang chuyên đề đất nước, cô Thu Trang soạn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjZnhMSllfSGhtRXRReFNaOFVfUHpja3pOV0R3

61 trang đề cương Ngữ văn 10

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjU3VUVU5zaWlCSG1TLTBwTHVaNHlpZ243bHE0

71 trang tài liệu Nghị luận văn học 11

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjLWcwTFdYaXRaaG5mU2tqTkQwcmdiUXJ4WkVN

10. LẦN GỬI THỨ 10

100 chân dung nhà văn nổi tiếng

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdzJBbjVFWWhCMG8

Chữ người tử tù và hai đứa trẻ

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjZGpBUWF6Sk5xMjA

Đề cương ôn tập môn văn 12

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjNGQ2QkZ3b1IzZmc

Sách những bài văn chọn lọc lớp 12

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjSVJxWWMyZWMxazA

Tài liệu Nghị luận văn học và nghị luận xã hội 12, kì 2

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjRUZjbGo1TFpZQnM

11. LẦN GỬI QUÀ THỨ 11

Cách làm các dạng đề Nghị luận văn học thường gặp, cô Thu Trang soạn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjRkNPRHBpVVBOWEE

156 trang tài liệu môn văn. link tải :

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjWldZMmJ3UURWaTg

30 trang tài liệu phần đọc hiểu văn bản

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjNWhoRFQ4ZHU5WjA

36 trang tài liệu đọc hiểu văn bản

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjSWFIdHJ1NlNtWFk

Chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 12

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjY1BfX0hqd3k2ZGc

Chuyên đề các dạng câu hỏi đọc hiểu

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjNWNqQUJSVFd0UEk

Sáng kiến kinh nghiệm : nâng cao kĩ năng đọc hiểu cho học sinh trong kì thi THPT Quốc gia

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdzdEU2tkWUxrODg

Tài liệu Nghị luận xã hội

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjMjlOTjFnTWd6T0E

Tài liệu ôn tập môn văn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjTUh2cmZvUmlTemM

50 câu trắc nghiệm văn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjUXJfOVBINEpzWjg

500 câu trắc nghiệm văn

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjUURnVlhhbWQ3N0k

12. Quà tặng số 12 : 20 file giáo án môn văn soạn theo phương pháp mới : soạn  theo chủ đề, định hướng phát triển năng lực của học sinh.

link tải  : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdkxiMnhWaXlVWWc

13. Quà tặng số 13 từ cô Thu Trang

  • Tuyển tập 101 đề đọc hiểu có đáp án- Cô Thu Trang soạn và sưu tầm
  • 162 bài văn chọn lọc dành cho lớp 12
  • EBOOK luyện đọc hiểu văn bản
  • Tài liệu Chí Phèo
  • Sách Những điều cần biết về luyện thi THPTQG Thầy Phan Danh Hiếu
  • Tài liệu đọc hiểu lớp 12

Tất cả đều có ở link này : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdkNUWjh2ay1nSm8

14. Quà tặng số 14 từ cô Thu Trang

Quà tặng lần này bao gồm :

+ Tài liệu phần Nghị luận văn họa lớp 12, tài liệu sưu tầm, nguồn : Văn học và những cảm nhận

Link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjTXFZZ1ZVNTAxNjQ

+ Tài liệu tập huấn của sở GD DDT Ninh Bình:  DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO.  Đây là tài liệu dành cho các thầy cô, các em học sinh có thể bỏ qua quà tặng này nhé. có 4 tệp đi kèm

Link tải : 1 https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjTzlsblJoeEZJazA

Link 2 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjUDc1cnFUS1hUYXM

Liink 3 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjYUloV2w3LW9ncDg

Link 4 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjekd4b0VOUEFWUzQ

+ Tài liệu dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.  Đây là tài liệu dành cho các thầy cô, các em học sinh có thể bỏ qua quà tặng này nhé.

Link tải :https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjTncxREoyU3I1YVE

Tài liệu Nghị luận xã hội và đề đọc hiểu cho học sinh lớp 10- 11

link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdVRaX1Yzby0wck0

15. QUÀ TẶNG SỐ 15

Tài liệu Chí Phèo- Nam Cao

Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

Hai đứa trẻ- Thạch Lam

Hạnh phúc của một tang gia- Vũ Trọng Phụng

Tổng hợp những bài văn tham khảo : Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học lớp 12

Tất cả đề đăng ở link này :

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjaG1xeklqaUcyY2s

16 Quà tặng số 16 :

Sách Khám phá tư duy làm bài nhanh thần tốc

Bộ đề luyện thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn, thầy Phan Danh Hiếu, Sách 385 trang, cực chất, cực hay luôn nhé

Link tải miễn phí : https://drive.google.com/open?id=0B8YPHza0L-R_ZlpRd3VGdDE1ZlU

Tải thành công về máy, các em đừng quên để lại lời cảm ơn động viên cô Thu Trang biên soạn và sưu tầm nhé

17. Quà tặng số 17 :

Tất tần tật tài liệu Ngữ văn 11 và 12 ôn thi THPT Quốc gia

 

Tài liệu của cô Trịnh Thu Tuyết, Giáo viên môn Ngữ văn- Học mãi.vn

Link tải tài liệu  :https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjYm1BSFd2UzJKdXc

Tổng hợp bài giảng Ngữ văn 11 các tác phẩm kì 1, cô Nguyễn Thanh Mai, Giáo viên Moon.vn

Link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjbXBheE1md1dPR00

 

Sổ tay văn học, 178 trang, sách của thầy Trịnh Quỳnh , THPT Lương Thế Vinh, Nam Định biên soạn

Link tải sách :

https://drive.google.com/open?id=0BwFzXsxt6Mc4SDMtYS0zRUNFS1k

18. Quà tặng số 18 : Đề cương Văn 12, Full, Cô Thu Trang

link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjbm1OVTNxOGEtWnM

19   .Quà tặng số 19 :  Đề  cương phần Nghị luận văn học lớp 10, cô Thu Trang biên tập

link tải : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjazN0VHZTdHNlM3c