Articles Posted in the " Câu cá mùa thu " Category


  • Đề thi bán kì ngữ văn 11, có Ma trận Đáp án

    Đề thi bán kì ngữ văn 11, có Ma trận Đáp án

    MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I                       NĂM HỌC 2016 – 2017                                                                      MÔN NGỮ VĂN LỚP  11                                                       (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề) I. Chuẩn kiến thức, kĩ năng và năng lực cần đạt: Kiến […]  • Ôn tập bài Câu cá mùa thu- Nguyễn Khuyến

    Ôn tập bài Câu cá mùa thu- Nguyễn Khuyến

    KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐỀ THI VỀ BÀI CÂU CÁ MÙA THU- NGUYỄN KHUYẾN A – KIẾN THỨC CƠ BẢN I – TÁC GIẢ NGUYỄN KHUYẾN Nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) là người thông minh, cần cù, chăm chỉ, có nghị lực nên đạt được được những vinh quang trên con đường học tập, […]