Articles Posted in the " chí phèo " Category


 • So sánh câu nói của Chí Phèo và câu nói của Tràng

  So sánh câu nói của Chí Phèo và câu nói của Tràng

  Đề bài : Sau khi nhận được bát cháo hành từ tay thị Nở, Chí Phèo bảo với thị: – Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui. (Chí Phèo – Nam Cao, Ngữ văn 11) Trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân (Ngữ văn 12), sau khi […]
 • Đề đọc hiểu về đoạn mở đầu Chí Phèo Nam Cao

  Đề đọc hiểu về đoạn mở đầu Chí Phèo Nam Cao: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở dưới “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. […]


 • Đề đọc hiểu về Chí Phèo Nam Cao

  Đề đọc hiểu về Chí Phèo Nam Cao

  Đọc văn bản “Chí Phèo” – Nam Cao  và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng […]