Articles Posted in the " chiều tối " Category
  • "Chiều tối" Hồ Chí Minh(Hướng dẫn ôn tập)

    "Chiều tối" Hồ Chí Minh(Hướng dẫn ôn tập)

    Hướng dẫn ôn tập bài thơ ” Chiều tối ” của Hồ Chí Minh. Các câu hỏi về bài thơ “Chiều tối” của Hồ Chí Minh Câu hỏi về bài chiều tối: Câu 1: Hoàn cảnh ra đời bài thơ Câu 2: Phân tích bài thơ ” chiều tối” Hồ Chí Minh” Câu 3: Vẻ […]


  • Nghị luận xã hội về bài “ chiều tối” Hồ Chí Minh

    Nghị luận xã  hội về bài “ chiều tối” Hồ Chí Minh: Đề bài: Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của tác giả trong bài thơ Chiều tối,  qua đó bàn về ý chí và nghị lực của con người trong cuộc sống MB: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề -Vẻ đẹp tâm hồn của […]