Articles Posted in the " chuyên đề môn văn " Category

  • Giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : Ca dao

    Giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : Ca dao

    CHỦ ĐỀ: CA DAO VIỆT NAM NGỮ VĂN 10 Chuẩn kiến thức kĩ năng Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các ca dao trữ tình và ca dao châm biếm hài hước: đời sống tình cảm đa dạng, phong phú của nhân dân lao động; cách thể hiện vùa […]