Articles Posted in the " Đàn Ghi ta của Lor- ca " Category  • Nghị luận xã hội về Đàn ghi ta của Lorca( Thanh Thảo)

    Nghị luận xã hội về Đàn ghi ta của Lorca( Thanh Thảo)  (6 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới: những tiếng đàn bọt nước Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt li la li la li la đi lang thang về miền đơn độc với vầng trăng chếnh […]