Articles Posted in the " đề đọc hiểu " Category
  • Đề đọc hiểu Ngữ văn, đề số 118

    Đề đọc hiểu Ngữ văn, đề số 118

     Đọc – hiểu (3 điểm) Anh/chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4: Bị chế, ghép ảnh với mục đích bôi nhọ đang trở thành vấn nạn mà các nữ sinh phải đối mặt trên mạng xã hội hiện nay. Bị chế ảnh không phải […]  • Đề đọc hiểu tích hợp Nghị luận xã hội 200 chữ: Bài thơ Việt Bắc- Trần Dần

    Đề đọc hiểu tích hợp Nghị luận xã hội 200 chữ: Bài thơ Việt Bắc- Trần Dần

    PHẦN ĐỌC HIỂU: 3.0 điểm Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: “…                                     Hãy thù ghét                                     mọi ao tù                                     nơi thân ta rữa mục                                     mọi thói quen                                     nếp nghĩ – mù lòa!                                     Hãy sống như                                     những con tàu                                     phải lòng                                     muôn hải lý                                     […]