Articles Posted in the " hạnh phúc của một tang gia " Category


  • Giáo án thao giảng Hạnh Phúc của một tang gia- Vũ Trọng Phụng

    Giáo án thao giảng Hạnh Phúc của một tang gia- Vũ Trọng Phụng

    Ngày soạn: 23/10/2016 Tuần         :    11 Tiết PPCT:    43-44 Bài dạy     : HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA                                     – Vũ Trọng Phụng- Mục tiêu cần đạt: Về kiến thức : Bộ mặt thật của xh tư sản thành thị lố lăng, kệch cỡm. Thái độ phê phán mạnh mẽ xh đương thời khoác áo […]