Articles Posted in the " Hồn trương ba da hàng thịt " Category


 • Đề luyện tập về bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ

  Đề luyện tập về bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt Lưu Quang Vũ

  “Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn. Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên […]


 • Đề đọc hiểu : Hồn Trương Ba da Hàng thịt- Lưu Quang Vũ

  Đề đọc hiểu : Hồn Trương Ba da Hàng thịt- Lưu Quang Vũ

  Đề bài : Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT (Trích) “…Hồn Trương Ba (một mình): Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta…(sau một lát). Nhưng lẽ nào […]

 • Nghị luận xã hội về Hồn Trương ba da hàng thịt Lưu Quang Vũ

  Nghị luận xã hội về Hồn Trương ba da hàng thịt Lưu Quang Vũ

  ĐỀ BÀI: Trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, (Lưu Quang Vũ ), nhân vật Trương Ba bày tỏ quan niệm sống của mình: “Không thể bên trong một đằng, bên  ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Hãy viết một bài văn ngắn nói lên suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sống nêu […]