Articles Posted in the " Hồn trương ba da hàng thịt " Category  • Đề đọc hiểu : Hồn Trương Ba da Hàng thịt- Lưu Quang Vũ

    Đề đọc hiểu : Hồn Trương Ba da Hàng thịt- Lưu Quang Vũ

    Đề bài : Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT (Trích) “…Hồn Trương Ba (một mình): Mày đã thắng thế rồi đấy, cái thân xác không phải của ta ạ, mày đã tìm được đủ mọi cách để lấn át ta…(sau một lát). Nhưng lẽ nào […]

  • Nghị luận xã hội về Hồn Trương ba da hàng thịt Lưu Quang Vũ

    Nghị luận xã hội về Hồn Trương ba da hàng thịt Lưu Quang Vũ

    ĐỀ BÀI: Trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, (Lưu Quang Vũ ), nhân vật Trương Ba bày tỏ quan niệm sống của mình: “Không thể bên trong một đằng, bên  ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Hãy viết một bài văn ngắn nói lên suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sống nêu […]