Articles Posted in the " Lí luận văn học " Category

  • Đề thi hay và khó về tác phẩm Chí Phèo- Nam Cao

    Đề thi hay và khó về tác phẩm Chí Phèo- Nam Cao

    Đọc Chí Phèo của Nam Cao, có ý kiến cho rằng: “Bi kịch của Chí Phèo là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người”, lại có ý kiến khẳng định: “Bi kịch của Chí Phèo, hơn thế, còn là bi kịch con người tự từ chối quyền làm người.” a. Vận dụng hiểu biết […]