Articles Posted in the " nghị luận xã hội " Category

  • Nghị luận xã hội về sự sẻ chia trong cuộc sống

    Đề bài : Trình bày suy nghĩ về sự sẻ chia trong cuộc sống Bài làm : ( Đây là bài viết của bạn Thanh Nguyên gửi vào hòm thư nhờ cô nhận xét, các em có thể tham khảo nhé) Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết “Sống trong đời sống Cần có […]

  • Suy nghĩ về Nơi Dựa trong bài thơ của Nguyễn Đình Thi

    Suy nghĩ về Nơi Dựa trong bài thơ của Nguyễn Đình Thi

    Đề bài : Bài thơ sau gợi cho anh?chị những suy nghĩ gì về nơi dựa của cuộc sống: NƠI DỰA “Người đàn bà nào dắt đứa nhỏ đi trên đường kia Khuôn mặt đẹp trẻ dựa vào những miền xa nào. . . Đứa bé lẫm chẫm muốn chạy lên Hai bàn chân nó […]