Articles Posted in the " nghị luận xã hội " Category

  • Suy nghĩ của em về ý nghĩa truyện cười : Chiếm hết chỗ

    Suy nghĩ của em về ý nghĩa truyện cười : Chiếm hết chỗ

                    Đọc kĩ truyện cười sau: CHIẾM HẾT CHỖ Một người ăn mày hom hem, rác rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho,lại còn mắng: – Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy! Người ăn mày nghe nói, vội trả lời: – Phải, tôi […]

  • Nghị luận xã hội : Câu chuyện ngọn đèn của người mù

    Nghị luận xã hội : Câu chuyện ngọn đèn của người mù

    Suy nghĩ của anh chị về việc làm của người mù trong câu chuyện sau: Có một người mù đi trên một con đường tối, trên tay lại cầm theo một chiếc đèn lồng. Một người thấy thế liền hỏi: – Ông có thấy đường đâu mà cần phải cầm theo chiếc đèn lồng làm […]