Articles Posted in the " nghị luận xã hội " Category  • Nghị luận xã hội : Câu chuyện ngọn đèn của người mù

    Nghị luận xã hội : Câu chuyện ngọn đèn của người mù

    Suy nghĩ của anh chị về việc làm của người mù trong câu chuyện sau: Có một người mù đi trên một con đường tối, trên tay lại cầm theo một chiếc đèn lồng. Một người thấy thế liền hỏi: – Ông có thấy đường đâu mà cần phải cầm theo chiếc đèn lồng làm […]