Articles Posted in the " người lái đò sông Đà " Category


  • Hình tượng người lái đò sông Đà -Nguyễn Tuân

    Hình tượng người lái đò sông Đà -Nguyễn Tuân

    Đề bài: Về nhân vật ông lái đò trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân, có ý kiến cho rằng: “Ông lái đò là một nghệ sĩ tài hoa”. Ý kiến khác thì nhấn mạnh: “Ông lái đò là một người lao động bình thường”. Từ cảm nhận về nhân vật […]

  • Đề thi về Người lái đò sông đà Nguyễn Tuân

    Đề văn hay và khó về tác phẩm Người lái đò sông đà Nguyễn Tuân:Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng sông Đà trong đoạn trích . Từ đó, anh (chị) hãy đánh giá sự độc đáo trong quan niệm về cái đẹp của Nguyễn Tuân được thể hiện qua hình tượng trên. Đáp án:bài […]