Articles Posted in the " Phú sông Bạch Đằng " Category
  • Ôn tập bài Phú sông Bạch Đằng- Trương Hán Siêu

    Ôn tập bài Phú sông Bạch Đằng- Trương Hán Siêu

    Phần 1 : Kiến thức cơ bản về bài Phú sông Bạch Đằng- Trương Hán Siêu Phần 2 : Tổng hợp các dạng đề thi về bài Phú sông Bạch Đằng- Trương Hán Siêu VỀ TÁC GIẢ Trương Hán Siêu (? -1354), tự là Tháng Phủ, người làng Phúc Thành, huyện  Yên Ninh (nav thuộc thành […]