Articles Posted in the " rừng xà nu " Category

  • Nghị luận ý kiến về bài Rừng xà nu- Nguyễn Trung Thành

    Nghị luận ý kiến về bài Rừng xà nu- Nguyễn Trung Thành

    Có ý kiến cho rằng: Nổi bật trong tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành là hình tượng cây xà nu, đây là một hình tượng nghệ thuật biểu trưng cho sức sống, phẩm chất của người Tây Nguyên thời chống Mĩ. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhận định trên ? Đáp […]