Articles Posted in the " sáng kiến kinh nghiệm môn văn " Category


  • Quà tặng hàng tuần từ cô Thu Trang

    Quà tặng hàng tuần từ cô Thu Trang

    Hàng tuần, cô Thu Trang gửi tặng tài  liệu học tập cho học sinh, giáo viên , và những người theo dõi Face của cô Thu Trang. Tất cả đều được tải miễn phí. Các bạn  vào link này để tải miễn phí tài liệu môn Văn: Quà tặng hàng tuần bao gồm : Lần gửi quà đầu […]


  • Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa

    Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hứng thú học văn qua hoạt động ngoại khóa

    TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: NÂNG CAO HỨNG THÚ       HỌC VĂN QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  MỤC LỤC                                                                                                               Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí do chọn đề tài……………………………………………………………….1 2.Lịch sử vấn đề ……………………………………………………………….. .3 3.Ý nghĩa đề tài ………………………………………………………………….5 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I.Cơ sở lí […]