Articles Posted in the " sóng " Category

  • Bàn về quan niệm tình yêu trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

    Bàn về quan niệm tình yêu trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

    Đề bài: Về bài thơ “ Sóng” của Xuân Quỳnh, có ý kiến cho rằng: “ Bài thơ thể hiện quan niệm rất mới mẻ và hiện đại của Xuân Quỳnh về tình yêu”. Nhưng lại có ý kiến khác cho rằng “Bài thơ thể hiện quan niệm về tình yêu mang tính truyền thống”. […]  • Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh

    Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh

    Đề bài :Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ sóng của Xuân Quỳnh Bài làm: Xuân Quỳnh là một gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ trẻ chống Mỹ. Trong giàn đồng ca của thơ trẻ chống Mỹ, Xuân Quỳnh nổi lên như một tiếng thơ trẻ trung, đầy nữ tính. Cũng bám […]