Articles Posted in the " tấm cám " Category


  • Đề thi học sinh giỏi về Mỵ Châu và cô Tấm

    Đề thi học sinh giỏi về Mỵ Châu và cô Tấm

    ĐỀ BÀI: Phân tích sự hóa thân của Mị Châu trong “truyền  thuyết về An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” và Tấm trong cổ tích “Tấm Cám”. Bài làm “ Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu Trái tim lầm chỗ để lên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên […]