Articles Posted in the " thương vợ " Category


  • Đề thi bán kì Ngữ văn 11

    Đề thi bán kì Ngữ văn 11

    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN 11   Thời gian: 90 phút MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: – Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo tiến độ chương trình lớp 11 học kì I. – Đánh giá việc học sinh vận dụng kiến […]


  • Bài văn mẫu phân tích bài thơ Thương Vợ -Tú Xương

    Bài văn mẫu phân tích bài thơ Thương Vợ -Tú Xương

    Thương vợ – Trần Tế Xương “Thân em như của ấu gai. Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen, Ai ơi nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi,” (Ca dao) Hình ảnh của người phụ nữ luôn là đề tài muôn thuở cho nền văn chương kim cổ Việt […]