Articles Posted in the " từ ấy tố hữu " Category
  • Nghị luận xã hội về "Từ ấy" Tố Hữu

    Nghị luận xã hội về "Từ ấy" Tố Hữu

      “Tôi buộc lòng tôi với mọi người Để tình trang trải với trăm nơi Để hồn tôi với bao hồn khổ Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời”  (“Từ ấy”- Tố Hữu, Ngữ văn 11, tập II) Cảm nhận của anh  (chị) khổ thơ trên, từ đó bàn về lý tưởng sống của thanh niên […]