Articles Posted in the " Vào phủ chúa Trịnh " Category


  • Ôn tập bài Vào phủ chúa Trịnh- Lê Hữu Trác

    Ôn tập bài Vào phủ chúa Trịnh- Lê Hữu Trác

    KIẾN THỨC CƠ BẢN TÁC GIẢ LÊ HỮU TRÁC Lê Hữu Trác (1724 — 1791) tên, hiệu Hải Thượng Lán ông (ông lười ở Hải Thượng), là nhà y học lỗi lạc nổi tiếng nhất của Việt Nam thời trung đại, là nhà văn, nhà thơ tài hoa, có đóng góp đáng kể đối với văn học […]