Articles Posted in the " việt bắc " Category


 • Đề đọc hiểu về Việt Bắc( Tố Hữu )3

  Đề đọc hiểu về Việt Bắc( Tố Hữu )3

  Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi. “…Ta đi ta nhớ những ngày Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi…     Thương nhau, chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng.     Nhớ người mẹ nắng cháy lưng Địu con lên rẫy, bẻ từng bắp ngô.     Nhớ […]


 • Đề đọc hiểu về Việt Bắc (Tố Hữu )2

  Đề đọc hiểu về Việt Bắc (Tố Hữu )2

  Đọc đoạn thơ và trả lời các câu hỏi. “- Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.    Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?      – Tiếng ai tha thiết bên cồn Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước […]


 • Đề đọc hiểu : Việt Bắc

  ĐỀ KIỂM TRA Phần I – Đọc hiểu (4.0 điểm) Đọc đoạn thơ sau : “- Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?   Tiếng ai tha thiết bên cồn Bâng khuâng trong dạ, […]