Articles Posted in the " vợ chồng a phủ " Category  • Cảm nhận về đoạn trích trong Vợ chồng A Phủ  Tô Hoài

    Cảm nhận về đoạn trích trong Vợ chồng A Phủ Tô Hoài

    Về tác phẩm Vợ chồng A Phủ, cô đã biên soạn nhiều đề thi liên quan, các em có thể tham khảo những đề  khác ở link này nhé :http://thutrang.edu.vn/tag/vo-chong-a-phu. Bài học hôm nay , cô Thu Trang hướng dẫn các em phân tích, cảm nhận đoạn trích miêu tả diễn biến tâm trạng và […]