Tải đề cương văn 11, kì 2

ĐỀ CƯƠNG NGHỊ  LUẬN VĂN HỌC KHỐI 11

……………………………………………………Kì 2…………………………………………………………….

NHỮNG BÀI TRỌNG TÂM CẦN ÔN TẬP

1.Lưu biệt khi xuất dương

2.Nghĩa của câu

3.Thao tác lập luận bác bỏ

4.Vội vàng

5.Tràng giang

6.Đây thôn Vĩ Dạ

7.Chiều tối

6.Từ ấy

7.Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

8.Thao tác lập luận bình luận

Những bài còn lại, khả năng thi thấp, các em tự ôn. Phần văn học nước ngoài ít khi thi học kì.

Lưu ý : Những bài văn phân tích tác phẩm chỉ mang tính tham khảo nhé.

4 bài tiếng viết và làm văn sẽ có đề cương bổ sung sau  :

Nghĩa của câu

Thao tác lập luận bác bỏ

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Thao tác lập luận bình luận

Link tải đề cương Ngữ văn 11. kì 2 :

Tài liệu 1 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjU3hHWEw2QUxKUTQ

Tài liệu 2 : https://drive.google.com/open?id=0B0h2K_5TPaApa1paZENMT0xNOXc