Tải đề cương Văn 12 cả năm, cô Thu Trang

Đề cương được biên tập bởi cô Thu Trang. Tất cả đề và đáp án đều có trên website http://thutrang.edu.vn/.

Đề cương được soạn theo từng bài, từng dạng câu hỏi cụ thể, có đáp án và bài văn tham khảo. Các em bấm vào link dưới đây để tải về máy. Tải thành công nhớ để lại lời nhắn nhé. Link nào bị lỗi không tải được thì báo lại cho cô biết.

Những tác phẩm trọng tâm của năm 2017 :

 1. Tuyên ngôn độc lập- Hồ Chí Minh
 2. Tây tiến -Quang Dũng
 3. Việt Bắc- Tố Hữu
 4. Đất nước- Nguyễn Khoa Điềm
 5. Sóng- Xuân Quỳnh
 6. Đàn ghi ta của Lor- ca, Thanh thảo
 7. Người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân
 8. Ai đã đặt tên cho dòng sông- Hoàng Phủ Ngọc Tường
 9. Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài
 10. Vợ nhặt, Kim Lân ( đã thi năm 2015-2016)
 11. Rừng xà nu, nguyễn Trung Thành
 12. Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi
 13. Chiếc thuyền ngoài xa,  Nguyễn Minh Châu
 14. Ngoài ra có : Hồn Trương Ba da Hàng thịt, Lưu Quang Vũ

Tất cả đều có ở Link này :

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjZ2lxVmc0Z3dJYWs