Tài liệu Ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực, chủ đề Phong cách ngôn ngữ

NGỮ VĂN 10

Chủ đề: Phong cách ngôn ngữ

 

Chuẩn kiến thức kĩ năng                                                                                           

  • Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của phong cách ngôn ngữ: khái niệm, đặc điểm, đặc trưng cơ bản.
  • Vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản thuộc các phong cách ngôn ngữ khác nhau.
  • Từ đó, học sinh có thể hình thành các năng lực sau:

+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.

+ Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản

+ Năng lực so sánh về đặc trưng cơ bản thuộc các phong cách ngôn ngữ khác nhau.

+ Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của các từ ngữ, biện pháp tu từ, cú pháp trong các văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ khác nhau.

+ Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

 

Bảng mô tả các mức độ đánh giá chủ đề: “Phong cách ngôn ngữ” theo định hướng năng lực

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng thấp Vận dụng cao
– Nêu được khái niệm, đặc điểm, đặc trưng – Vận dụng hiểu biết về khái niệm, đặc điểm, đặc trưng để phân tích một – Vận dụng đặc điểm phong cách nghệ thuật của nhà thơ vào hoạt động tiếp cận và đọc hiểu văn bản.
– Nhận ra các lớp từ ngữ thường sử dụng mang đặc trưng của từng phong cách ngôn ngữ – Hiểu cội nguồn cảm hứng.

– Hiểu các đặc trưng cơ bản của thể thơ.

– Vận dụng hiểu biết về đề tài, cảm hứng thể thơ vào phân tích lí giải nội dung, nghệ thuật. – Từ đề tài, cảm hứng, thể thơ … tự xác định được con đường phân tích một văn bản mới cùng thể tài (thể loại, đề tài)
– Nhận diện chủ thể trữ tình, đối tượng trữ tình, thế giới hình tượng (thiên nhiên, cảnh vật, không gian, thời gian…) trong bài thơ. – Hiểu tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

– Giải thích ý nghĩa của thế giới hình tượng đối với việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình.

– Giải thích được tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

– Đánh giá tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình.

– Khái quát hoá đời sống tâm hồn và nhân cách của nhà thơ.

 

– Bình luận, đánh giá được những ý kiến nhận định về các tác phẩm thơ đã học.

– Liên hệ được những giá trị sống hiện tại của bản thân và những người xung quanh.

– Tự nhận diện, phân tích và đánh giá thế giới hình tượng, tâm trạng của nhân vật trữ tình trong những bài thơ khác tương tự cùng thể tài.

– Phát hiện các chi tiết, biện pháp nghệ thuật đặc săc (từ ngữ, biện pháp tu tư, câu văn. Hình ảnh, nhạc điêu, bút pháp) – Lí giải ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật. – Đánh giá giá trị nghệ thuật của tác phẩm. – Khái quát đóng góp của tác phẩm đối với văn học hiện đại Việt Nam.
    – Đọc diễn cảm toàn bộ tác phẩm (thể hiện được tình cảm, cảm xúc của nhà thơ trong tác phẩm) – Đọc sáng tạo các tác phẩm, bộc lộ những cảm xúc trải nghiệm riêng của bản thân.

– Viết bài bình thơ.

– Sưu tầm những bài thơ hay, cùng thể tài trong giai đoạn này.

Câu hỏi:

1.  Câu hỏi trắc nghiệm khách quan:

– Câu nhiều lựa chọn.

2. Câu hỏi mở:

– Câu hỏi mở đòi hỏi trả lời ngắn gọn.

– Câu hỏi mở đòi hỏi trả lời dài.

Bài tập:

 Bài tập nghị luận văn học (bài viết):

– Bài cảm nhận, phân tích bài thơ/ đoạn thơ.

– Bài so sánh các tác phẩm thơ (hoặc so sánh đoạn thơ, tâm trạng của các nhân vật trữ tình).

Bài tập thuyết minh, thuyết trình, hùng biện:

– Thuyết minh về tác giả.

– Thuyết trình về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thơ.

– Hùng biện về một chủ đề đặt ra trong tác phẩm thơ.

 

Tài liệu được chia sẻ bởi Đặng Thị Hoài, Thu Trang xin chân thành cảm ơn bạn