Articles Posted in the " Tài liệu Khối 12 " Category


  • Các phong cách ngôn ngữ văn bản

    Các phong cách ngôn ngữ văn bản

    Các phong cách ngôn ngữ văn bản Bài học hôm nay cô Thu Trang sẽ hệ thống kiến thức về 6 phong cách ngôn ngữ văn bản, cách phân biệt các phong cách ngôn ngữ, cách làm câu đọc hiểu: Xác định phong cách ngôn ngữ  văn bản. Có 6 phong cách ngôn ngữ sau […]  • Hình tượng người lính trong thơ ca Việt Nam 1945 – 1975

    Hình tượng người lính trong thơ ca Việt Nam 1945 – 1975

     Chuyên đề:  Người lính  qua các  trang  văn. Trường THPT Tạ Uyên, phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Yên Mô, Ban chỉ Huy quân sự huyện Yên Mô thực hiện Bài  tham luận của  thầy  Nguyễn  Quốc  Vương, giáo viên trường THPT Tạ Uyên Yên Mô Ninh Bình.Thu Trang chia sẻ Hình tượng […]