Tải miễn phí Giáo án thao giảng môn Văn theo chủ đề

Chào mừng Quý thầy cô đến với website Tiếp sức mùa thi của Thu Trang, THPT Tạ Uyên, Yên Mô, Ninh Bình.

Thầy cô bấm vào đường link tương ứng để tải giáo án về máy. Đây là những giáo án Thu Trang soạn hoặc xin của bạn bè, đồng nghiệp.

TẢI GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10

  1. Tải giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề :CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP: CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Link tải :https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjWlhvenJaRVpDRUN2NWlpNnlUMkRrVEhJNDBr

2. Giáo án điện tử bài Thuật Hoài- Phạm Ngũ Lão

link tải giáo án 1 :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SebVItMTJnSW5WaXc

Giáo án 2 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeaVpDTDdlMUd1UUxCNWpKcW1ISG5jY29rM1lB

Giáo án 3 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeQ2RhSXFvaUVCRjA

3. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt ( bản word)

link tải : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_Sed0NOT2Vhbnpkam8

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt ( bản powerpoint)

link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeMGl2eTdkMmtaaTQ

4. Giáo án thao giảng bài Nhàn- Nguyễn Bỉnh Khiêm ( bản word)

link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeZExkai0tSUNmd1U

Giáo án thao giảng bài Nhàn- Nguyễn Bỉnh Khiêm ( bản powerpoint)

link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeeWYyanNfVDI5WFU

5. Giáo án theo chủ đề : Ca dao tiếng hát người bình dân

link tải : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeeHo1V1FRbjRIMDA

6. Giáo án điện tử bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SecWRRRDQ3X25RUnNVQ3pJWUpUUnFsQ2FOV1BR

7. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, giáo án điện tử

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeS1E1VUhBQjZJbW55d0JFUGYyWG9nemNLcUtB

8. Giáo án điện tử bài Trao Duyên, trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeSXVEWkFnOEVGRU0

9. Tình cảnh lẻ loi của người chinh Phụ, giáo án Powepoint

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeS1E1VUhBQjZJbW55d0JFUGYyWG9nemNLcUtB

10. Tải giáo án Powerpoint Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Link 1 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeZXplLW0zMVhpcGFGWE5oZVQtUHF0MjBkYzRZ

Link 2 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SebTVhZE55dkF1X2ZNTFNvajVuQXlvVkRmQS1v

11. Tải giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : chủ đề ca dao

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjcTJ3c25MclprOEU

12, Tải giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : Phong cách ngôn Ngữ

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdzIyTjBHd3Z3bjQ

12. Tải giáo án Ngữ văn 10 theo chủ đề : Truyện dân gian Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjckZILTM0UWdYMmM

13. Tải giáo án Ngữ văn theo chủ đề: Văn thơ trung đại Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjV1NBdVdpcE9ydFE

14. chủ đề văn bản thuyết minh

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjZlpfTFYxSFlFVGM

15, giáo án điện từ bài khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến hết thế kỉ 19

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjbmxMSDBYUi1FYlE

TẢI GIÁO ÁN NGỮ VĂN  11

  1. Giáo án : Tôi Yêu em”- Puskin, bản powerpoint

link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeQnBVMXVWanNIQjg

Link giáo án 2  : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjbmxMSDBYUi1FYlE

2. Giáo án thao giảng Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân, bản word :

link tải 1 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeVDZyOWhzWUlaU0k

Giáo án thao giảng Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân, bản powerpoint:

link tải 2 :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeaXllU1E1QWZnalk

link 3 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_Sed2ZONW5YdEM1b05kRmdEZUR2eVpicFlVd1pz

3. Giáo án thao giảng Chí phèo- Nam Cao, bản word :

link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeaHRzcWtYRU1PZjQ

Giáo án thao giảng Chí phèo- Nam Cao, bản powerpoint

link tải :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeYm5LNURSUm5mS2s

Giáo án thao giảng Chí phèo- Nam Cao, bản powerpoint, Thu Trang soạn :

Link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeRjJ5UGJXdkxSbU0

 

4. Giáo án Hạnh phúc một tang gia, Vũ Trọng Phụng, bản word :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SecTVJNkR4eU1lczg

5. Một thời đại trong thi ca :

Bản Word:

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeTU5aaXkzN21aT0Z0RWpvTERWclI0dHhFT0dr

Tải bản Powerpoint :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeWnluUTlLb1pjUlB1aEtvdTRJWW94NUFuYkpJ

6, Chủ đề tích hợp : Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt Nam qua hai tác phẩm Chí Phèo và Hai đứa trẻ

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeaGRQazktb00ybmVhZ1hXc2NGbVNJanVwVEpR

7. Giáo án thi Giáo viên giỏi: Chiều tối – Hồ Chí Minh , bản Powerpoint :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeYTdFLU03WEFIUm8

8. Giáo án thi giáo viên giỏi : Đây thôn Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử, bản powerpoint

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeNHFUMVJhbl80TnM

10. Giáo án thao giảng Hai đứa trẻ– Thạch Lam, bản Powerpoint

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeLU5tWjBzbDBEV0Y4aGRVSW9fc3k5cDM0X0hv

11. Giáo án ngữ văn 11 theo chủ đề : chủ đề đọc hiểu truyện hiện đại Việt Nam

Link 1 :

https://drive.google.com/drive/folders/0BwtFEPXEvuFjT3VYZmIwUWV4cXM

Link 2 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjb0NvVUIxRGM0aEU

12. Tải giáo án Ngữ văn 11 theo chủ đề : Thơ Việt Nam hiện đại

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjY0dmd3lnU2FXUTA

13. chủ đề thơ trung đại Việt Nam lớp 11

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdXVIdUptZDlET1E

14, Tải giáo án theo định hướng phát triển năng lực : Câu cá mùa thu- Nguyễn Khuyến

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjdkk0UnRMbS1fZ1E

15, Tải giáo án theo định hướng phát triển năng lực : Tự tình- Hồ Xuân Hương

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjVTZSR1Z0cERNc28

15, Tải giáo án theo định hướng phát triển năng lực : Vào phủ chúa Trịnh- Lê Hữu Trác

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjbFhzdGZ5NVdsbTg

16 .Người trong bao:

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjYnhPRWJpc2ViRTg

TẢI GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12

  1. Giáo án Việt Bắc,bản word

Link tải :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeM01kSEpoclZDR1k

link 2 : Giáo án thao giảng Việt Bắc, bản Powepoint :

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjWUJpcUFERGN3Mlk

Link 3 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjWUJpcUFERGN3Mlk

2. Giáo án Ngữ văn 12 theo chủ đề

link tải : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SedkZKWU9tNFVEdUU

3. Giáo án điện tử bài  Tây tiến, Quang Dũng,

Link tải giáo án 1:

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeS0NkeHhlZVRVclNORW1BTW8xdVhzZUVZNzVz

Link tải giáo án 2 :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeMVNFWHBXWDJYUnhRUG1QZEJmTXRPU3pXR3Nz

Link tải bản word :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SebU1rQXdfTjU4UmhjRTdRS1pmNWEzcWZfeHFn

Link 4 : https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjNXp3eDdfNF9BTjQ

4. Ông già và biển cả

Giáo án điện tử: https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_Seb0FmYUZPZmttQlpCVldkd09QMW1zem9fNlZ3

phiếu học tập : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeV3I1bWdkV085cFc5c0VUb0JDbk5LU3piel8w

5,Giáo án điện tử bài Sóng Xuân Quỳnh

Link 1 :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeYThxSEJUTHJKdDVIcVdhWHNkWW50RkFaOEsw

Link 2 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeTHJUWXlneTRKMzQ

Giáo án thao giảng Powerpoint bài Sóng – Xuân Quỳnh

Link 3 : https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeUXBnRVo5c2VWeDdvN2REZlZ3Z1BiWUN5VlhZ

 

 

8, Thực hành phép tu từ cú pháp

Giáo án Powerpoint :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SedGdNQ0VfUjRvbE5LOE9Udl9oZnRsNVVPVEpr

9. Hồn trương Ba da hàng thịt : Giáo án Powerpoint

Link 1 :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SebUFqejdMVzFtU25MYl9EMlluV1VOek5icWhN

Linjk 2 :https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeLXBXWjJqbS1pZHc

10 Giáo án bài Ai dã đặt tên cho dòng sông, Hoàng Phủ Ngọc Tường

Bản word :

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SebEgxV21jNERHZk03T0kxaHZWQ2M1MDVZN21v

11. Giáo án điện tử bài Đàn ghi ta của Lor ca

https://drive.google.com/open?id=0B3BjI_on1_SeSEExUW1QNld5cWc0SE16UEZBVG1waWc0YUhR

12. Tải giáo án Ngữ Văn 12 theo chủ đề : Thơ trữ tình Việt Nam và nước ngoài

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjY3NuWWlkRlhMMHc

13. Tải giáo án Ngữ Văn 12 theo chủ đề : Chủ đề truyện hiện đại Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjb3RlcjhxbjlCbFk

14. Tải giáo án Ngữ Văn 12 theo chủ đề :Chủ đề văn bản nghị luận 12 :

https://drive.google.com/open?id=0BwtFEPXEvuFjRGFhRDlHdmNhRDA

15. Tải giáo án tích hợp kiến thức Lịch sử, địa lí, công dân, hóa học, sinh học vào giảng dạy bài thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS – Cô Phi a nan

https://drive.google.com/open?id=0B5TGfrKmIscUc3dxRlZ6NDlJTWM

16. Bài dự thi liên môn : thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS – Cô Phi a nan

https://drive.google.com/open?id=0B5TGfrKmIscUV1duZWlYa2R5MlU

link 2 : https://drive.google.com/open?id=0B5TGfrKmIscUY1pYYUp5YTlmbWc