40 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

  -  
Unit 1: home Life - Đời sống gia đình Unit 2: Cultural Diversity - Tính đa dạng mẫu mã văn hóa Unit 3: Ways Of Socialising - Các phương pháp giao tiếp làng hội Unit 4: School Education System - hệ thống giáo dục nhà trường Unit 5: Higher Education - giáo dục và đào tạo Đại học Unit 6: Future Jobs - bài toán Làm sau này Unit 7: Economic Reforms - cải tân Kinh Tế Unit 8: Life In The Future - cuộc sống đời thường Ở sau này Unit 9: Deserts - Sa Mạc Unit 10: Endangered Species - những Chủng nhiều loại Bị Lâm Nguy Unit 11: Book - Sách Unit 12: Water Sports - Thể Thao dưới Nước Unit 13: The 22nd Sea game - Đông nam giới Á Vận Hội Lần đồ vật 22 Unit 14 : International Organizations - các Tổ Chức quốc tế Unit 15: Women In Society - thiếu phụ Trong xóm Hội Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - hiệp hội cộng đồng Các giang sơn Đông nam Á Đề thi thử THPT giang sơn môn tiếng Anh Đề ôn tập học kì 1 – bao gồm đáp án và lời giải Đề thi học tập kì 1 của các trường có giải thuật – mới nhất


Bạn đang xem: 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

*
*

Giải bài tập giờ Anh 12, tiếng Anh 12 - Để học xuất sắc tiếng Anh 12 Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đề số 40 - Đề thi demo THPT quốc gia môn tiếng Anh


Đang update thêm câu hỏi!


Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn giờ Anh lớp 12 - xem ngay


Đề số 41 - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 41 - Đề thi test THPT quốc gia môn tiếng Anh


Đề số 42 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 42 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 43 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn tiếng Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 43 - Đề thi thử THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 44 - Đề thi demo THPT đất nước môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 44 - Đề thi thử THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 45 - Đề thi thử THPT giang sơn môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 45 - Đề thi demo THPT giang sơn môn tiếng Anh


Đề số 46 - Đề thi test THPT nước nhà môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 46 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn tiếng Anh


Đề số 47 - Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 47 - Đề thi thử THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 48 - Đề thi test THPT nước nhà môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 48 - Đề thi thử THPT giang sơn môn tiếng Anh


Đề số 49 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 49 - Đề thi demo THPT đất nước môn tiếng Anh


Đề số 50 - Đề thi test THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 50 - Đề thi demo THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 51 - Đề thi thử THPT giang sơn môn giờ Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 51 - Đề thi thử THPT đất nước môn tiếng Anh


Đề số 52 - Đề thi test THPT quốc gia môn giờ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 52 - Đề thi thử THPT giang sơn môn tiếng Anh


Đề số 53 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 53 - Đề thi test THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 54 - Đề thi demo THPT đất nước môn giờ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 54 - Đề thi demo THPT đất nước môn tiếng Anh


Đề số 55 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 55 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 56 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 56 - Đề thi thử THPT nước nhà môn giờ Anh


Đề số 57 - Đề thi demo THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 57 - Đề thi thử THPT nước nhà môn giờ Anh


Đề số 58 - Đề thi demo THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 58 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ Anh


Đề số 59 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 59 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 60 - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 60 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 61 - Đề thi thử THPT giang sơn môn giờ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 61 - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 62 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 62 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn tiếng Anh


Đề số 63 - Đề thi test THPT nước nhà môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 63 - Đề thi test THPT nước nhà môn giờ Anh


Đề số 64 - Đề thi test THPT giang sơn môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 64 - Đề thi demo THPT giang sơn môn tiếng Anh


Đề số 65 - Đề thi test THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 65 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ Anh


Đề số 66 - Đề thi demo THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 66 - Đề thi test THPT non sông môn tiếng Anh


Đề số 67 - Đề thi demo THPT giang sơn môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 67 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn tiếng Anh


Đề số 68 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 68 - Đề thi test THPT đất nước môn giờ Anh


Đề số 39 - Đề thi test THPT đất nước môn giờ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 39 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 38 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 38 - Đề thi test THPT quốc gia môn giờ Anh


Đề số 37 - Đề thi test THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 37 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 36 - Đề thi thử THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 36 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 35 - Đề thi thử THPT giang sơn môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 35 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 34 - Đề thi test THPT giang sơn môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 34 - Đề thi test THPT giang sơn môn giờ Anh
Xem thêm: Tin Học 10 Bài 18 Tin Học 10 : Bài 18, Lý Thuyết Tin Học 10: Bài 18

Đề số 33 - Đề thi demo THPT non sông môn tiếng Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 33 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 32 - Đề thi demo THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 32 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 31 - Đề thi demo THPT đất nước môn tiếng Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 31 - Đề thi demo THPT non sông môn tiếng Anh


Đề số 30 - Đề thi thử THPT đất nước môn tiếng Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 30 - Đề thi test THPT đất nước môn tiếng Anh


Đề số 29 - Đề thi test THPT non sông môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 29 - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 28 - Đề thi thử THPT nước nhà môn giờ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 28 - Đề thi test THPT giang sơn môn giờ Anh


Đề số 27 - Đề thi demo THPT giang sơn môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 27 - Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh


Đề số 26 - Đề thi thử THPT nước nhà môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 26 - Đề thi test THPT đất nước môn giờ Anh


Đề số 25 - Đề thi demo THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 25 - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 24 - Đề thi demo THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 24 - Đề thi test THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 23 - Đề thi thử THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 23 - Đề thi demo THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 22 - Đề thi thử THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 22 - Đề thi thử THPT đất nước môn tiếng Anh


Đề số 21 - Đề thi demo THPT quốc gia môn giờ Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 1 - Đề thi demo THPT non sông môn giờ Anh


Đề số đôi mươi - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án với lời giải cụ thể Đề số 20 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 19 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 19 - Đề thi test THPT đất nước môn giờ Anh


Đề số 18 - Đề thi thử THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 18 - Đề thi demo THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 17 - Đề thi test THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 17 - Đề thi test THPT non sông môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 16 - Đề thi demo THPT giang sơn môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 16 - Đề thi test THPT non sông môn giờ Anh


Đề số 15 - Đề thi demo THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 15 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 14 - Đề thi demo THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề thi demo THPT non sông môn giờ Anh


Đề số 13 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 13 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 12 - Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 12 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 11 - Đề thi test THPT tổ quốc môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 11 - Đề thi thử THPT non sông môn tiếng Anh


Đề số 10 - Đề thi test THPT tổ quốc môn giờ Anh

Đáp án và lời giải cụ thể Đề số 10 - Đề thi test THPT tổ quốc môn giờ Anh


Đề số 9 - Đề thi test THPT quốc gia môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ Anh


Đề số 8 - Đề thi test THPT đất nước môn giờ Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 8 - Đề thi test THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 7 - Đề thi thử THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề thi thử THPT non sông môn giờ Anh


Đề số 6 - Đề thi demo THPT tổ quốc môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 6 - Đề thi thử THPT non sông môn tiếng Anh


Đề số 5 - Đề thi thử THPT quốc gia môn giờ Anh

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề thi test THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 4 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải cụ thể Đề số 4 - Đề thi test THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh


Đề số 3 - Đề thi test THPT nước nhà môn tiếng Anh

Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề thi thử THPT tổ quốc môn tiếng Anh


Đề số 2 - Đề thi demo THPT nước nhà môn giờ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề thi demo THPT quốc gia môn giờ đồng hồ Anh


Đề hàng đầu - Đề thi demo THPT non sông môn giờ Anh

Đáp án với lời giải chi tiết Đề hàng đầu - Đề thi demo THPT giang sơn môn giờ Anh


Reading - Unit 10 trang 106 tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures và answer ihe questions. (Làm câu hỏi từng đói. Nhìn gần như hình vù trà lời câu hỏi.)


Reading - Unit 11 trang 118 giờ đồng hồ Anh 12

Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Hỏi nhau đa số câu sau.)


Language focus - Unit 10 trang 114 giờ đồng hồ Anh 12

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chủ yếu câu, sử dụng may / might với một động từ trong khung.)


Xem lời giải
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 giờ Anh 12

Tổng hòa hợp từ vựng giờ Anh 12 unit 10
Xem thêm: Xem Phim Ngọn Gió Đông Năm Ấy Tập 13 Full Hd, Xem Phim Ngọn Gió Đông Năm Ấy

Xem lời giải