ảnh

Pixlr X Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng test Premium

pixlr news

Bạn đang xem: ảnh

{"cdnUrl":"https://thutrang.edu.vn"}

Trình sửa đổi ảnh & design mẫu

Chào mừng các bạn cho tới với trình sửa đổi ảnh tiến bộ không lấy phí của Pixlr. Bắt đầu sửa đổi bằng phương pháp nhấp vô nút ảnh phanh, kéo n 'thả tệp, dán kể từ khay lưu giữ tạm thời (ctrl + v) hoặc lựa chọn 1 trong những kiểu tạo ra sẵn của Cửa Hàng chúng tôi bên dưới.

Dự án tiên tiến nhất Xem vớ cả

Từ bộ lưu trữ trong thời điểm tạm thời toàn thể, nhằm lưu dự án công trình lâu lâu năm, hãy vận tải nó xuống bên dưới dạng pxd.

Các kiểu lời khuyên View More

Các kiểu thích hợp thời trang và năng động và rất chất lượng được lựa chọn vì chưng lực lượng của Cửa Hàng chúng tôi.

AI generator

Generate an image using AI! An image will be generated based on a mô tả tìm kiếm about the image, this is often called a prompt.

A good prompt needs to tát describe the subject of the image (what the image is about) and how the image should look, so sánh things lượt thích if it's a painting or a sketch, realistic or stylized. Only users with a active subscription own the rights to tát the generated images.

By using the Pixlr AI Generator, you confirm that you have read, understood and agree to tát this License. For more information please see the Pixlr AI Generator License.

Generate

Xóa

Ngẫu nhiên

 • None

 • Enhance

 • Anime

 • Photographic

 • Digital art

 • Comic book

 • Fantasy art

 • Analog film

 • Neon punk

 • Isometric

 • Low poly

 • Origami

 • Line art

 • Craft clay

 • Cinematic

 • 3D model

 • Pixel art

Xem thêm: gt5

 • None

 • Warm tone

 • Cool tone

 • Muted colors

 • Vibrant colors

 • Pastel colors

 • Black and white

 • None

 • Studio

 • Backlight

 • Sunlight

 • Dramatic

 • Low light

 • Volumetric

 • Rim lighting

 • Dimly lit

 • Golden hour

 • Crepuscular rays

 • None

 • Blurry background

 • Close up

 • Wide angle

 • Narrow depth of field

 • Shot from below

 • Shot from above

 • Macrophotography

Xem thêm: facebook của tôi