Áp dụng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị

     
... Xỏc nh dng toỏn T nhng thn li , khú khn v yờu cu thc tin ging dy Tụi chn ti vận dụng bất đẳng thức côsi để search cực trị B.PHM VI V MC CH CA TI Phm vi ca ti: =============================================== ... ( ) Vậy Min A 17 = ( a + b ) x = ab B phơng pháp 2: Để tìm cực biểu thức ta search cực trị bình phơng biểu thức vấn đề 18 : search GTLN biểu thức : A 18 = 3x + 3x Giải: ĐKXĐ x 3 Ta có: A 18 = ... Nhì thức nhị biểu thức lấy có tổng không thay đổi (bằng 2) vị ta bình phơng nhì vế biểu thức A 18 xuất hạng tử hai lần tích nhị thức Đến ta vận dụng BĐT Côsi : ab a + b việc 19: tìm kiếm GTLN biểu thức...Bạn đang xem: Áp dụng bất đẳng thức côsi nhằm tìm rất trị


Bạn đang xem: áp dụng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị

*

*

*Xem thêm: Một Số Dẫn Chứng Cho Bài Văn Nghị Luận Xã Hội, Access To This Page Has Been Denied

... Tin ging dy tụi thy hc sinh giỏi b tc , lỳng tỳng v cỏch xỏc nh dng toỏn T nhng thn li , khú khn v yờu cu thc tin ging dy Tụi chn ti vận
dụng bất đẳng thức c si nhằm tìm kiếm rất trị B.PHM VI V MC CH ... ( ) Vậy Min A 17 = ( a + b ) x = ab B phơng pháp 2: Để tìm cực biểu thức ta search rất trị bình phơng biểu thức câu hỏi 18 : search GTLN biểu thức : A 18 = 3x + 3x Giải: ĐKXĐ x 3 Ta có: A 18 = ... Hai thức nhị biểu thức lấy bao gồm tổng không thay đổi (bằng 2) bởi ta bình phơng hai vế biểu thức A 18 xuất hạng tử hai lần tích nhị thức Đến ta vận dụng BĐT C si : ab a + b việc 19: search GTLN biểu thức...
*

... Giá bán trị nhỏ dại chúng II một trong những ví dụ 1 .Sử
dụng bất đẳng thức côsi chứng tỏ bất đẳng khác Ví dụ 1: minh chứng (a+b)(a+c)(b+c) 8abc (a,b,c > 0) áp dụng bất đẳng thức côsi mang đến hai số a,b> Ta có: a ... (áp dụng bất đẳng thức côsi đến số abm , kbc , alc alm , kbm , klc ) Ta lại có: abm + klc + abc 3 a b c klm (áp dụng bất đẳng thức côsi mang đến số abm,klc,abc) Và: alm + kbm + klc 3 abck l m (áp dụng ... Abm,klc,abc) Và: alm + kbm + klc 3 abck l m (áp dụng bất đẳng thức côsi cho số abm,klc,abc) từ bỏ ta tất cả điều phải chứng tỏ -2- Sử dụng bất đẳng thức côsi tìm giá bán trị khủng nhất,nhỏ lấy ví dụ như 3: tra cứu giá...


Xem thêm: Văn Học Việt Nam Ra Đời Khi Nào ? Tổng Kết Phần Văn Học

*