asus rog zephyrus

ROG Zephyrus G14 (2024) GA403UI-QS061X

ROG Zephyrus G14 (2024)
GA403UI-QS061X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor
 • ROG Nebula Display
 • , 3K (2880 x 1800) 16:10, Refresh Rate:120Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G14 (2024) GA403UV-QS054X

Bạn đang xem: asus rog zephyrus

ROG Zephyrus G14 (2024)
GA403UV-QS054X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor
 • ROG Nebula Display
 • , 3K (2880 x 1800) 16:10, Refresh Rate:120Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G14 (2024) GA403UV-QS051X

ROG Zephyrus G14 (2024)
GA403UV-QS051X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor
 • ROG Nebula Display
 • , 3K (2880 x 1800) 16:10, Refresh Rate:120Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G14 (2024) GA403UU-QS045X

ROG Zephyrus G14 (2024)
GA403UU-QS045X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 8945HS Processor
 • ROG Nebula Display
 • , 3K (2880 x 1800) 16:10, Refresh Rate:120Hz
 • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MY-QR058X

ROG Zephyrus G16 (2024)
GU605MY-QR058X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Refresh Rate:240Hz
 • 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MZ-QR069X

ROG Zephyrus G16 (2024)
GU605MZ-QR069X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Refresh Rate:240Hz
 • 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MI-QR074X

ROG Zephyrus G16 (2024)
GU605MI-QR074X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MV-QR108X

ROG Zephyrus G16 (2024)
GU605MV-QR108X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MV-QR107X

ROG Zephyrus G16 (2024)
GU605MV-QR107X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Refresh Rate:240Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G16 (2024) GU605MU-QR059X

Xem thêm: muôn vàn sủng ái

ROG Zephyrus G16 (2024)
GU605MU-QR059X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H
 • ROG Nebula Display
 • 16 inch, 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, Refresh Rate:240Hz
 • 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402NU-N2025X

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402NU-N2025X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 7 7735HS
 • ROG Nebula Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XY-NC020X

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XY-NC020X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula HDR Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XY-N2023X

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XY-N2023X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XY-N2004W

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XY-N2004W

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XZ-NC021W

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XZ-NC021W

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula HDR Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XZ-N2026X

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XZ-N2026X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XI-N2022X

Xem thêm: em có nhiều chiêu dỗ anh

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XI-N2022X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus G14 (2023) GA402XV-N2008X

ROG Zephyrus G14 (2023)
GA402XV-N2008X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 7940HS
 • ROG Nebula Display
 • , QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:165Hz
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650PZ-NM034X

ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
GX650PZ-NM034X

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
 • Windows 11 Pro
 • AMD Ryzen™ 9 7945HX
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz
 • Additional Display: 14" 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel
 • 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) GX650PZ-NM030W

ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
GX650PZ-NM030W

 • NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU
 • Windows 11 Home
 • AMD Ryzen™ 9 7945HX
 • 16 inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), Refresh Rate:240Hz
 • Additional Display: 14" 3840 x 1100(4K) IPS-level Panel
 • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD