Tác giả: Thu Trang

Phân tích bài học nhân sinh được truyền tải qua tác phẩm Chiếc lá cuối cùng của Ô-hen-ri

Phân tích bài học nhân sinh được truyền tải qua tác phẩm Chiếc lá cuối cùng của Ô-hen-ri Bài làm Đồng tiền luôn có một sức mạnh kì lạ chi phối con người, rồi từ đồng tiền mà trong xã hội xuất hiện nhiều điều tiêu cực, con người hầu như chẳng còn mấy tình

Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 10 câu kể lại một việc em nhắc bạn bỏ rác đúng nơi quy định

Viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 10 câu kể lại một việc em nhắc bạn bỏ rác đúng nơi quy định Bài làm 1 Bài học về môi trường hôm qua chúng em vừa được cô giáo dạy trên lớp. Ai cũng hiểu rõ việc ô nhiễm môi trường có hậu quả ra